Preek: Springende bergen, huppelende heuvelen (Hooglied 2) – voorbereiding

Hij komt springende op bergen, huppelende over heuvelen
Preek Hooglied 2 : 8-13: Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen!
Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!

Thema preek Hooglied 2: Springende bergen, huppelende heuvelen

Bijbellezing, vers voor vers behandeling van dit Schriftgedeelte.

PDFAUDIO

Schriftgedeelte over Springende op bergenHooglied 2:8-17
Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen !
Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de tralien.
Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom !
Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;
De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.
De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin ! Mijn schone, en kom !
Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.
Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes.
Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de lelien,
Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste ! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.

Links bij preek Hooglied 2: Springende bergen, huppelende heuvelen
– Preek Hooglied 2: Duif in kloven steenrots
– Preek Hooglied 2: Tot de schaduwen vlieden
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hooglied 2