Hobab, zwager van Mozes – Numeri 10 [PDF]

Video preek over Hobab, zwager van Mozes

Hobab, zwager van Mozes
Preek Numeri 10:29: Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons!

LEESPREEK