Ontrouw Gomer – Hosea 3 – PDF, audio

Hosea en Gomer, trouw en ontrouw
Preek Hosea 3: En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.

LEESPREEK