Ik ben uw God – Ezechiël 34 – avondmaal (beeld)

Gij zijt mensen, Ik ben uw God
Preek Ezechiël 34:31: Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide, gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.