De tong, een vuur – Jakobus 3

De tong, een vuur
Preek Jakobus 3:5: Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid.

LEESPREEK