Jezus volgen, hand aan de ploeg – Lukas 9 – zending

Jezus volgen, hand aan de ploeg
Preek
Lukas 9:57-62: En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

LEESPREEK