Alzo lief God wereld gehad ยท Preek Johannes 3:16

Preek Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

PDF LEESPREEK

YouTube player