Alzo lief heeft God de wereld gehad – Johannes 3 [PDF]

Video preek over ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’

Alzo lief heeft God de wereld gehad
Preek Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

LEESPREEK