Alzo lief God wereld gehad – Johannes 3

Alzo lief God wereld gehad
Preek Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

LEESPREEK