Kananese vrouw – Mattheüs 15

De Kananese vrouw, en het brood van de kinderen
Preek Mattheüs 15:21-28: Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren .

LEESPREEK