Leespreken over kernwoorden

I. **ZOEKEN**

Leespreek Lukas 15 (8-10): Gelijkenis verloren penning – evangelisatie

26 oktober, 2014

Bijbeltekst: Preek over kerkverlaters - verloren penningen n.a.v. Lukas 15:8-10. De preek gaat vooral in op de verantwoordelijkheid van de gemeente om zoekgeraakte penningen te zoeken. |

Series:

Leespreek Psalm 63 (2): Zoeken in verlating

12 oktober, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Psalm 63: Wat is geestelijke verlating? Over de oorzaken van verlating. Waarom verbergt de Heere Zich soms voor Zijn kinderen? |

Series:

Leespreek Spreuken 8 (17): Vroeg zoeken

5 oktober, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Spreuken 8:17: Wie God vroeg (of ijverig) zoekt, die zal Hem ook echt vinden. Preek vooral gericht op kinderen en jongeren, om hen aan te sporen de Heere vroeg te zoeken. Maar ook ouderen worden aangespoord om de Heere ernstig te zoeken, omdat hun genadetijd nog maar zo kort is. |

Series:

Leespreek Genesis 3:9: Adam, waar ben je?

28 september, 2014

Bijbeltekst: Genesis 3:1-15 |

Series: