Onze smarten gedragen – Jesaja 53 – voorbereiding II

Onze smarten gedragen

Preek Jesaja 53:4-6: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.

Video preek: Onze smarten gedragen