Kroon Salomo waarmee moeder kroonde (Hooglied 3)

Kroon waarmee moeder Salomo hem kroonde
Preek Hooglied 3:6-11: Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! de koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op de dag der vreugde Zijns harten.

Thema preek Hooglied 3: Kroon Salomo waarmee moeder kroonde

1. De komst van de bruid
2. De komst van de Bruidegom
3. De dag van de bruiloft

PDFAudio

Liturgie dienst
Psalm 115:1
Psalm 115:7
Lezen Hooglied 3
Psalm 45:4,5,6,7
Psalm 34:4
Psalm 89:8

Schriftgedeelte over Kroon Salomo Hooglied 3:6-11:
Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers ?
Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israel;
Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege den schrik des nachts.
De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon.
De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem.
Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion ! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.

Links bij preek Hooglied 3: Kroon Salomo waarmee moeder kroonde
Preek Jesaja 12: Danklied van verlosten
Preek Jesaja 40: Goddelijke belofte voor krachteloos volk
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hooglied 3