Kroon Salomo waarmee moeder kroonde (Hooglied 3)

Kroon waarmee moeder Salomo hem kroonde
Preek Hooglied 3:11: Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! de koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op de dag der vreugde Zijns harten.

LEESPREEK