Laat de kinderen tot Mij komen – Markus 10

Laat de kinderen tot Mij komen
Preek Markus 10:14: Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.

Video preek: Laat de kinderen tot Mij komen

LEESPREEK