Laat de kinderen tot Mij komen – Markus 10

Laat de kinderen tot Mij komen
Preek Markus 10:13-16: Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

LEESPREEK