Laat de kinderen tot Mij komen ยท Preek Markus 10

Preek Markus 10:13-16: Laat de kinderkens | kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

PDF LEESPREEK

YouTube player