Als Lam ter slachting geleid – Jesaja 53 – Avondmaal

Als een lam werd Hij ter slachting geleid

Preek Jesaja 53:7: Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Preek studententijd (2009): als een Lam ter slachting geleid