Leespreek over ambtsdrager zijn (verkiezing | bevestiging)

Preek Lukas 2:49: Bezig zijn in de dingen des Vaders (bevestiging ambtsdragers)

8 januari, 2017

Bijbeltekst: Preek over de 12-jarige Jezus in de tempel. Door Zijn ouders gezocht. Maar bezig in de dingen van Zijn Vader (bevestiging ambtsdragers). |

Series:

Preek Efeze 3 (7-8): Ambtsdrager Paulus – bevestiging ambtsdragers

3 januari, 2016

Bijbeltekst: Bevestigingspreek amtsdragers. Wat is er vereist om te mogen dienen in een ambt? Een preek die meereist met de ambtelijke loopbaan van de apostel Paulus. |

Series:

Leespreek Johannes 1 (35-43a): Ambtsdrager Andreas

4 januari, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Johannes 1:35-43a: Wat houdt het eigenlijk in om ouderling of diaken te zijn? Wat betekent het om ambtsdrager te zijn? Een preek over de ambtsdrager Andreas. Kan gelezen worden rond verkiezing of bevestiging van ambtsdragers. |

Series: