Leespreek Goede Vrijdag – preken (leespreken voor Goede Vrijdag)

De preken | leespreken voor Goede Vrijdag gaan over het sterven van Jezus van Christus aan het kruis op Golgotha. Goede Vrijdag is een heel bijzondere feestdag in het leven van een oprecht christen. Je zou kunnen zeggen: het is het hoogtepunt van de christelijke feestdagen. De vrijdag heet ook niet voor niets: Goede Vrijdag. In de preken op die dag echoot na wat klonk op Golgotha: Het is volbracht! De prijs is betaald, de schuld is verzoend. en nu (zegt Paulus) is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn.
De leespreken voor Goede Vrijdag gaan over het sterven van Jezus van Christus aan het kruis op Golgotha. Maar niet alleen over dat wat meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond, maar ook over de noodzaak van het persoonlijk deel hebben aan de genade door dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. (kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, lijden, sterven, dood, Goede Vrijdag)

Preek voor Goede Vrijdag

Leespreek Lukas 23:34a: Vader, vergeef het hun – Goede Vrijdag

23 februari, 2018

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 23:34a: Goede Vrijdag preek over 'Vader, vergeef het hun'. |

Series:

Leespreek Lukas 23 (33-43): Bekering moordenaar – Goede Vrijdag

25 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Goede Vrijdag preek: Over de moordenaar aan het kruis. Het gevaar van uitstel van bekering. De triomf van genade van een stervende Zaligmaker over een stervende zondaar. |

Series:

Leespreek Lukas 23 (50-53): Jozef van Arimathea – Goede Vrijdag

3 april, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 23:50-53: Goede Vrijdag preek over Jozef van Arimathea. Hij stond van verre. Maar zijn wederliefde breekt door alle bezwaren heen. Over het zien van het geslachte Paaslam op Golgotha. Preek voor Goede Vrijdag. |

Series:

Leespreek Zacharia 12 (10): De doorstoken Middelaar

19 maart, 2015

Bijbeltekst: Zacharia 12:10 - Johannes 19:34: Deze (lees)preek is gehouden in een doordeweekse dienst in de lijdenstijd / voorbereidingsweek voor het Heilig Avondmaal. Het is een vervolg op de preek over de 'tranen over de lijdende Jezus' (Lukas 23:26-32). Met wat kleine aanpassingen ook geschikt voor Goede Vrijdag. |

Series:

Leespreek Johannes 19 (30): Het is volbracht – Goede Vrijdag

18 april, 2014

Bijbeltekst: Leespreek voor de avond van Goede Vrijdag over Johannes 19:30. Alles is voldaan. De prijs is betaald. Er hoeft van ons mensen niets meer bij. Over de zesde van de zeven kruiswoorden. |

Series:

preek leespreek preken leespreken goede vrijdag sterfdag sterven kruis