Kerstpreken » leespreek voor kerst « Kerstpreek

Kerstpreken gaan over het wonder dat de Zoon van God naar de aarde is gekomen. Hij is gekomen in onze menselijke natuur, om in de plaats van mensen de straf op de zonde te dragen. Kerst wordt werkelijk een wonder voor ons als we persoonlijk ook mogen delen in het wonder van die genade van God. Als we door het werk van God de Heilige Geest in ons hart mogen geloven dat Hij ook voor ons naar deze aarde gekomen is.
Deze leespreken over Kerst gaan over dat wonder dat meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond, maar ook over de noodzaak van het persoonlijk deel hebben aan die genade.
(kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, kerst, kerstpreek, kerstpreken)

Preek voor kerst

Leespreek 1 Timotheüs 1:15: Alle aanneming waard – kerst

25 december, 2016

Inleiding: Leespreek - kerstpreek over 1 Timotheüs 1:15: Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Voor welk soort van mensen is de Zaligmaker gekomen: voor zondaars! |

Series:

Leespreek Lukas 2:8-14: Geboortebericht voor de herders (kerst)

25 december, 2016

Inleiding: Leespreek | kerstpreek over Lukas 2:8-14: De engel brengt het geboortebericht van de Zaligmaker aan de herders in de velden van Efratha: Voor u is heden de Zaligmaker geboren. En miljoenen engelen loven en prijzen God. |

Series:

Leespreek Mattheüs 2 (1-12): Wijzen uit het Oosten – kerstpreek

25 december, 2015

Inleiding: Leespreek over Mattheüs 2:1-12: De geschiedenis van de wijzen, de magiërs uit het Oosten. Niet alleen armen, zoals de herders, maar ook zondaars zijn welkom in Bethlehem. Juist zij! Vrij eenvoudige preek, ook voor kinderen. |

Series:

Leespreek Lukas 2 (7): Gewonden in doeken – 1e Kerstdag

25 december, 2015

Inleiding: Leespreek - preek 1e Kerstdag over Lukas 2:1: Gewonden in doeken. Vanwaar die toevoeging? Over de oorzaak van onze naaktheid, Jezus' plaatsvervangend kleed, en over het kleed van Zijn overwinning - kerstpreek 1e Kerstdag 2015. Eenvoudige preek, speciaal voor kinderen. |

Series:

Leespreek Johannes 1 (14): Woord is vlees geworden

11 januari, 2015

Inleiding: Leespreek over Johannes 1:14: Het Woord (Christus) is vlees (mens) geworden. Hij was en bleef God, maar vernederde Zich diep. Hij werd mens. Uiteindelijk mens aan het kruis. Pas als wij zelf erkennen en belijden dat wij (zondig!) vlees zijn, dan krijgt het vleesgeworden Woord waarde. Pas als we met Paulus zeggen: Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. |

Series:

Leespreek Johannes 1 (11-13): Gekomen tot het Zijne – kerstpreek

26 december, 2014

Inleiding: Leespreek over Johannes 1:11-13. Deze kerstpreek gaat over het feit dat Gods Zoon naar de aarde is gekomen. Hij had recht op Zijn schepsel (de mensen, de Zijnen), maar ze hebben Hem niet aangenomen, niet ontvangen. Anderen heeft Hij geloof geschonken, en Zelf gemaakt tot Zijn kinderen. Zij hebben Hem wel aangenomen. |

Series:

Leespreek Lukas 2 (7): Eerstgeboren Zoon – kerst

25 december, 2014

Inleiding: Leespreek over Lukas 2:7. Een eenvoudige kerstpreek, veelal gericht tot de kinderen van de gemeente, over wat de woorden betekenen: eerstgeboren Zoon. De eerstgeboren zoons in Egypte moesten sterven. De eerstgeboren zoons in Israel mochten losgekocht (gelost) worden door de betaling van 5 shekels, 5 muntjes. Over wat betalen 'in plaats van' betekent (plaatsvervanging). |

Series:

Leespreek Jesaja 9 (5): Kind ons geboren! – kerstpreek | adventpreek

21 december, 2014

Inleiding: Leespreek over Jesaja 9:5, geschikt voor periode van en rond kerst. Deze kerstpreek gaat over het geboortebericht van de komende Heere Jezus Christus. Gestuurd naar mensen vol van vijandschap en verzet. In eenzijdige liefde bij God vandaan. |

Series:

Leespreek 2 Korinthe 8:9: Arm worden – preek voor kerst of na kerst

29 december, 2013

Inleiding: Leespreek voor rond Kerst over 2 Korinthe 8:9: De Zaligmaker was rijk, Hij werd arm, om arme zondaars terug te brengen tot God. |

Series:

Leespreek Lukas 2 (1-7): God vervult woord Zijn belofte – kerst

25 december, 2013

Inleiding: Lukas 2:1-7 |

Series:


preek lees leespreek leespreken kerstpreek kerstpreken kerstfeest -