Leven verborgen met Christus – Kolossenzen 3 – weeszondag

Leven verborgen met Christus
Preek Kolossenzen 3:3: Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

LEESPREEK