Levend gemaakt en mede opgewekt – Efeze 2

Levend gemaakt en mede opgewekt
Preek Efeze 2:1: God heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.

LEESPREEK