Lied van Hanna – 1 Samuël 2

Gebed van Hanna is verhoord, ze zingt haar loflied
Preek 1 Samuël 2:1-11: Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!

LEESPREEK