Maria Magdalena – Johannes 20 – Pasen

Preek Johannes 20:11-16 over Maria Magdalena: En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.

Video preek over Maria Magdalena

LEESPREEK