Maria Magdalena I – Johannes 20 – Pasen

Maria Magdalena
Preek Johannes 20:11-16: En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.

LEESPREEK