De minste apostel – Efeze 3 – bevestiging ambtsdragers

De minste van de apostelen, de allerminste van al de heiligen
Preek over o.a. Efeze 3:7-9: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijke rijkdom van Christus.