Mus huis, zwaluw nest – Psalm 84

Zwaluw heeft een nest, mus een huis
Preek Psalm 84:4: Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!

Video preek Psalm 84, over de mus en de zwaluw

LEESPREEK