Mus huis, zwaluw nest – Psalm 84

Zwaluw heeft een nest, mus een huis
Preek Psalm 84:4: Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!

LEESPREEK