Nabetrachtingspreken » leespreek nabetrachting Heilig Avondmaal « Nabetrachtingspreek

Nabetrachtingspreken zijn preken die gehouden zijn in de middagdienst na de bediening van het Heilig Avondmaal. De leespreek blikt terug op de morgendienst. Een nabetrachtingspreek bevat, afhankelijk van het tekstgedeelte, woorden van troost, bemoediging, aansporing, waarschuwing of lering
(kernwoorden: nabetrachtingspreek, leespreek nabetrachting, leespreken, Heilig Avondmaal)

Preek voor Nabetrachting Heilig Avondmaal

Nabetrachtingspreek Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht des HEEREN

20 maart, 2017

Bijbeltekst: Audiopreek | Nabetrachting Heilig Avondmaal over Jesaja 53:10-12 |

Series:

Leespreek Johannes 10:27-30: Blijvende zorg van de Herder (nabetrachting)

11 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek (nabetrachting Heilig Avondmaal) over Johannes 10:27-30: Over de blijvende zorg van de grote Herder van de schapen. Niemand zal de schapen ooit uit Zijn handen rukken. |

Series:

Leespreek Ezechiël 36 (28-38): Beloften van genade en zegen – nabetrachting avondmaal

19 september, 2016

Bijbeltekst: Nabetrachtingspreek over tweede deel Ezechiël 36: Over het fundament van de genade (in God!), de vrucht ervan en over de blijvende noodzaak van gebed (nabetrachtingspreek) |

Series:

Leespreek Hooglied 2 (15-17): Tijd geestelijke ondertrouw – nabetrachtingspreek

20 juni, 2016

Bijbeltekst: Leespreek / nabetrachtingspreek over Hooglied 2:15-17: Over de gevaren van de vossen die de wijngaard verderven, over de vaste grond van het genadeverbond, en het heerlijke vooruitzicht van de Kerk. |

Series:

Leespreek 1 Petrus 4 (12-19): Lijden als een christen – lijdenspreek

13 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Nabetrachtingspreek over 1 Petrus 4: Lijden in navolging van Christus. Over het nut en de troost van het lijden in deze wereld. Te lezen als een gewone preek (eventueel in lijdenstijd), maar ook als nabetrachtingspreek. |

Series:

Leespreek Psalm 130 (7-8): Ontvangen genade leert… (Nabetrachting Heilig Avondmaal)

14 december, 2015

Bijbeltekst: Nabetrachtingspreek over laatste verzen Psalm 130. Over het spreken over de hoop op God en Zijn onfeilbaar Woord, en over het uitzien naar de volkomen vervulling. |

Series:

Leespreek Hooglied 1(13-17): Bundeltje mirre – nabetrachtingspreek

21 september, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | Nabetrachting Heilig Avondmaal over Hooglied 1:13-17. Over het verlangen om in Hem te blijven, over het verlangen naar zekerheid en de middelen die Heere daarvoor heeft gegeven. |

Series:

Leespreek 1 Koningen 19 (14-21): Ervaren knecht, jonge broeder (nabetrachting)

21 juni, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | Nabetrachtingspreek over 1 Koningen 19:14-21: Over Gods weg met Elia, de roeping van Elisa, en hoe zij samen verdergaan. Nabetrachting na Heilig Avondmaal |

Series:

Leespreek Lukas 23 (47-49): Wij stonden op Golgotha – nabetrachtingspreek

22 maart, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 23 (47-49): Nabetrachtingspreek over 5 verschillende soorten van mensen op Golgotha: de hoofdman over 100, de mensen die op hun borst slaan van zelfverwijt, de Joden, zij die van verre stonden en de vrouwen. |

Series:

Leespreek Jesaja 43 (1-7): Een hemelse bemoediging – nabetrachting – deel IV

7 december, 2014

Bijbeltekst: Nabetrachtingspreek over Jesaja 43: Al moet u door het water gaan, door het vuur, Ik (zegt God) zal bij u zijn. En Ik zal doorgaan met Mijn werk: Mijn zonen en Mijn dochters brengen van het einde der aarde. Een leespreek voor nabetrachting na het Heilig Avondmaal over een hemelse bemoediging voor blinden die de weg niet weten. |

Series: