Nicodemus en wedergeboorte – Johannes 3

Nicodemus en de wedergeboorte

Preek Johannes 3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Video preek over Nicodemus en wedergeboorte

LEESPREEK