Preek Doopformulier (5): Nieuwe gehoorzaamheid

Nieuwe gehoorzaamheid
Uitgangspunt: 1 Johannes 2:15: Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Gedeelte doopformulier:
Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid namelijk, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen.
En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben.