Nieuwjaarspreken » leespreek voor nieuwjaarsdag « Nieuwjaarspreek – Leespreken.nl

De preek voor de nieuwjaarsmorgen kan verschillende invalshoeken hebben: Gods trouw voor de toekomst, Gods onveranderlijkheid, het onvaste van onze goede voornemens, diverse thema’s kunnen op nieuwjaarsdag in de preek aan de orde komen.
(kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, nieuwjaar, nieuwjaarsdag, nieuwjaarspreek, nieuwjaarspreken)

Preek voor nieuwjaarsdag

Leespreek Psalm 4:7: Vooruitkijken (nieuwjaarspreek)

1 januari, 2017

Bijbeltekst: Leespreek | nieuwjaarspreek over Psalm 4:7: Veel mensen kijken alleen maar om zich heen en naar beneden. David kijkt biddend omhoog, vragend om het licht van Gods vriendelijke aangezicht. |

Series:

Leespreek Jesaja 54:10: de toekomst van de Kerk (nieuwjaarsdag)

1 januari, 2017

Bijbeltekst: Leespreek voor nieuwjaarsdag over Jesaja 54:10: Alles wankelt, maar een ding wankelt nooit. De Heere blijft Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid toe. |

Series:

Leespreek Openbaring 21 (1-5): Grote Nieuwjaarsmorgen – nieuwjaarspreek

1 januari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek voor nieuwjaarsdag over Openbaring 21:1-5: De eerste dingen zijn voorbijgegaan. Over het blijde vooruitzicht voor al Gods kinderen. We hebben geen goede voornemens, want het wordt nooit iets met ons. Maar we hebben goede hoop op God en een goed vooruitzicht. |

Series:

Leespreek Hebreeën 13 (8): Christus onveranderlijke Zaligmaker – nieuwjaarspreek

1 januari, 2015

Bijbeltekst: Nieuwjaarspreek over Hebreeën 13:8. Een leespreek voor nieuwaarsdag over de vastheid van de trouw van God en de onveranderlijkheid van de Heere Jezus Christus. |

Series:

Leespreek Psalm 9 (10-11): Gods trouw – nieuwjaarsdag

1 januari, 2014

Bijbeltekst: Psalm 9:10-11 |

Series:


preek lees leespreek nieuwjaar nieuwjaarsdag nieuwjaarspreek nieuwjaarspreken