Zuurdesem of nieuw deeg – 1 Korinthe 5

Zuurdesem of nieuw deeg
Preek 1 Korinthe 5:6-8: Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

LEESPREEK