Oudjaarspreken » leespreek oudejaarsavond « Oudejaarspreek

De preek op de oudejaarsavond gaat meestal over het voorbijgaan van deze tijd en over het aanbreken van de eeuwigheid. Oudejaarsdag wijst ons op het voorbijgaande van alle dingen van hier beneden op de aarde. Alles staat in het perspectief van de tijd na deze tijd.
In de leespreken voor oudejaarsavond is vooral aandacht dat aspect: Hoe staat het met u in de verwachting van de komende eeuwigheid? Bent u bereid om God te ontmoeten?
(kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, oudjaar, oudejaarsdag, oudejaarsavond, oudejaarspreek, oudejaarspreken)

Preek voor oudejaarsavond | oudjaar | oudejaarsdag

Leespreek 2 Petrus 3:8-14: Terugkomst Zoon des mensen (oudejaarsdienst)

31 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek (voor oudejaarsdienst) over 2 Petrus 3, over de adventverwachting van de terugkomst van de Heere Jezus Christus, 'verwachtende en haastende'. |

Series:

Leespreek Openbaring 20 (11-15): Johannes ziet… – oudejaarspreek

31 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Oudejaarsdienst over Openbaring 20:11-15: Johannes ziet in een gezicht een grote witte troon. Degene die daarop zit is Christus, de Zoon des mensen. Hier ligt het accent op de veroordeling van de goddelozen. Preek voor oudejaarsavond. |

Series:

Leespreek Openbaring 22 (17): Kom! – oudejaarsdienst

31 december, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Openbaring 22:17, over de roep van de Geest en de bruid om de wederkomst van Christus, maar ook over de roep van de Kerk aan medemensen op reis naar de eeuwigheid: Nu het nog de tijd is, kom u toch ook! |

Series:

Leespreek Openbaring 5 (7): Het boek van Gods Raad – oudejaarsavond

31 december, 2013

Bijbeltekst: Leespreek voor oudejaarsavond over Openbaring 5:7. Gods raadsplan blijft verhuld, totdat het Lam de boekrol opent. De preek legt uit wat de troost daarvan is voor de tijd waarin wij leven. |

Series: