Paaspreken » leespreek voor Pasen « Paaspreek – Leespreken.nl

Paaspreken gaan over het wonder dat de Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij had veel geleden en was aan het kruis op Golgotha gestorven, maar na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Het is een bewijs dat Zijn verlossende werk voldoende was. Hij is opgestaan in eigen kracht en God de Vader in de hemel heeft Hem opgewekt uit de dood.
Deze leespreken over Pasen gaan over dat wonder dat meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond, maar ook over de noodzaak van het persoonlijk deel hebben aan dat nieuwe leven dat door Hem is verdiend. (kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, pasen, paaspreek, paaspreken, paasdag)

Preek voor Pasen

Leespreek Lukas 24:36-43: Verschijning aan elf discipelen – Pasen

16 april, 2017

Bijbeltekst: Lukas 24:41: Leespreek over de eerste verschijning van de opgestane Heere Jezus aan Zijn elf discipelen. Er ontstaat verwarring en schrik, en dan kunnen ze van blijdschap niet geloven dat Hij het is. Gods kinderen kunnen van zichzelf niet geloven. Ze hebben nodig dat Christus tot hen komt. |

Series:

Leespreek Kolossenzen 3 (3-4): Ware heiligmaking kent drie tijden – na Pasen

10 april, 2016

Bijbeltekst: Leespreek Kolossenzen 3:3-4: U bent gestorven, uw leven is met Christus verborgen in God. Over het sterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in een nieuw leven met God. |

Series:

Leespreek Johannes 20 (17-18): Maria Magdalena (II) – na Pasen

3 april, 2016

Bijbeltekst: Leespreek na Pasen (deel II) over Maria Magdalena: Jezus ontmoet haar, ze wil Hem vasthouden, maar Hij zegt: Raak me niet aan; laat Me los! Over een andere manier van leven na de opstanding. |

Series:

Leespreek Johannes 20 (11-16): Maria Magdalena (I) – eerste Paasdag

27 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Paaspreek Johannes 20:11-16: Preek over de zoekende Maria Magdalena; Hebt u Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft? |

Series:

Leespreek Lukas 24 (47-49): De grote Evangelieopdracht – zendingspreek

3 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | zendingspreek over Lukas 24:47-49. Over de opdracht om het evangelie van bekering en vergeving van zonden te prediken. Beginnend bij hen die Jezus verworpen hadden. En doorgaand (als een blijvende roeping van de kerk) tot aan de einden van de aarde. Over de zendingsroeping van de kerk. |

Series:

Leespreek Lukas 24 (36-46): Verschijning aan 10 discipelen (na pasen)

26 april, 2015

Bijbeltekst: Leespreek | preek na Pasen over verschijning aan de tien discipelen (zonder Thomas) vanuit Lukas 24. Hij staat in hun midden, toont hun de tekenen van Zijn lijden. Dan opent Hij de Schriften en hun verstand. Hoe Hij komt, als zij alles kwijt zijn. |

Series:

Leespreek Lukas 24 (13-35): Jezus en de Emmaüsgangers

12 april, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 24:13-35: Preek na Pasen over de openbaring van Jezus aan de Emmausgangers. Hoe Hij de Schriften opent, hoe Hij hun hart opent, en zo hun geloof een vaster fundament geeft: niet gezien en toch geloofd. Totdat Hij uiteindelijk ook nog hun (lichamelijke) ogen opent. |

Series:

Leespreek Efeze 2 (4-5): Levend gemaakt met Christus – paaspreek

5 april, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Efeze 2:1-10: Over dood door de zonden en de misdaden. Dat tekent onze onmacht, onwil en vijandschap. Over het leven dat Christus verworven heeft. En toepast door Zijn werk. Een paaspreek voor de eerste of tweede paasdag of voor week na pasen. |

Series:

Leespreek Lukas 24 (5-6): Opgestaan uit de doden – preek 1e paasdag

5 april, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Lukas 24:5-6: Paaspreek over het zoeken van de Levende bij de doden. Het graf is leeg. De vrouwen zoeken. De engelen hebben een boodschap. Maar de discipelen geloven hen nog niet. Pasen 2015. |

Series:

Leespreek Johannes 20 (1-10): Twee mannen bij het graf

27 april, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 20:1-10: Over Petrus en Johannes bij het graf op de dag van de opstanding. Over het geloof van Johannes, over de aarzeling van Petrus. Maar dat de Heere Jezus toch op die dag aan hem verschenen is. |

Series:


preek pasen paaspreek paaspreken paasdag opstanding