Petrus en Johannes bij graf – Johannes 20 – Pasen

Petrus en Johannes bij graf
Preek Johannes 20:1-10: Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.

Video preek over: Johannes en Petrus bij graf

LEESPREEK