Pinksterpreken (leespreken voor tijdens en na pinksteren)

Leespreek Handelingen 3 (19-20): de Christusprediking van Petrus – na pinksteren

29 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek (na Pinksteren) over de preek van Petrus na de genezing van de kreupele man, die bij de Schone Poort van de tempel zat te bedelen. |

Series:

Leespreek Jesaja 44 (3-4): Water dorstige, stromen droge – (op of na) pinksteren

15 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek - Pinksterpreek over Jesaja 44:3-4: Over het uitgeieten van stromen water op het droge en dorstige land. Over de zegen die met Pinksteren uitgegoten wordt. Preek voor 1e of 2e Pinksterdag of week na Pinksteren |

Series:

Leespreek Handelingen 2 (37b-38): Geneesmiddel verwonde harten – na pinksteren

31 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Handeling 2:37b-38: Preek voor na Pinksteren als vervolg op Handelingen 2:37 (prik in hart). Nu wordt het geneesmiddel aangereikt: Bekeert u en laat u dopen! |

Series:

Leespreek Handelingen 2 (39): U komt de belofte toe, en uw kinderen – pinksteren

31 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Handelingen 2:39: Wat is de grond van wat Petrus zegt in het vorige vers? Bekeert u en laat u dopen? Over de belofte van God voor Abraham en zijn zaad. Preek gehouden tijdens een doopdienst. Vrij korte preek, geschikt voor tweede pinksterdag. |

Series:

Leespreek Handelingen 2 (37): Prik in je hart – pinksteren

25 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek over Handelingen 2:37. Een preek over hoe de mensen tijdens het Pinksterfeest geraakt werden in hun hart: doorstoken, geprikt in hun hart. Preek voor tweede pinksterdag of de week na pinksteren. |

Series:

Leespreek Handelingen 2 (4) – Jakobus 3 (6): Sprekende tongen, een zaak van leven of dood – pinksterpeek

24 mei, 2015

Bijbeltekst: Leespreek Handelingen 2:4 en Jakobus 3:6: Pinksterpeeek over geestelijke tongen aangeblazen door de Heilige Geest - over geesteloze tongen aangeblazen door de hel. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 6 (19-20) – Lichaam is tempel Heilige Geest

9 juni, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over 1 Korinthe 6: Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. In deze preek wordt benadrukt dat niet alleen de ziel, maar ook het lichaam voor God is. Paulus zegt dat het lichaam van een gelovige niet overgegegeven mag worden aan hoererij, in welke vorm dan ook. |

Series:

Leespreek Handelingen 2 (5-13) Tweeërlei reactie op de grote werken van God – pinksterpreek

8 juni, 2014

Bijbeltekst: Leespreek Handelingen 2:5-13: Pinksterpreek over twee soorten van reactie op de grote werken Gods. Er zijn er die zich verwonderen. Ontzetting grijpt hen aan. Anderen spotten en zeggen: ze zijn dronken, vol van zoete wijn. Een leespreek voor eerste of tweede pinksterdag. |

Series: