Nabetrachtingspreek Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht des HEEREN

20 maart, 2017

Bijbeltekst: Audiopreek | Nabetrachting Heilig Avondmaal over Jesaja 53:10-12 |

Series:

Avondmaalspreek Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods

19 maart, 2017

Bijbeltekst: Avondmaalspreek over jesaja 53:7: Het zwijgende Godslam |

Series:

Audiopreek Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN (II) (Bijbellezing)

16 maart, 2017 ()

Bijbeltekst: Audiopreek | Bijbellezing in lijdenstijd en in week voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:4-6: Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden! |

Series:

Preek Lukas 2:49: Bezig zijn in de dingen des Vaders (bevestiging ambtsdragers)

8 januari, 2017

Bijbeltekst: Preek over de 12-jarige Jezus in de tempel. Door Zijn ouders gezocht. Maar bezig in de dingen van Zijn Vader (bevestiging ambtsdragers). |

Series:

Avondmaalspreek Mattheüs 27 (46): Waarom verlaten? – bediening Heilig Avondmaal

18 september, 2016

Bijbeltekst: Avondmaalspreek (audio) over het vierde kruiswoord: MIjn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? |

Series:

Avondmaalspreek Hooglied 2 (14): Liefdevolle nodiging Christus’ weggekropen bruid – bediening Heilig Avondmaal

19 juni, 2016

Bijbeltekst: Avondmaalspreek (audio) over 'Mijn duive, in de kloven der steenrotsen'. Over wie er aangesproken wordt, waar zij zich verbergt en hoe ze genodigd wordt. |

Series:

Belijdenisdienst Johannes 14 (21, 23b): Een belijdend leven

16 mei, 2016

Bijbeltekst: Preek belijdenisdienst Kampen 2016 - audiopreek |

Series:

Preek Romeinen 6 (4): Met Hem begraven door doop, met Hem opgestaan – volwassendoop

28 maart, 2016

Bijbeltekst: Audiopreek voor bediening volwassendoop over Romeinen 4:6: Met Hem begraven door de doop, door Hem opgestaan tot een nieuw leven. |

Avondmaalspreek Mattheüs 22 (26-28): Instelling Heilig Avondmaal

13 maart, 2016

Bijbeltekst: Avondmaalspreek Mattheüs 26:26-28: Over de betekenis van de woorden 'dit is Mijn lichaam', 'dit is Mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt' (Kampen, 2016) |

Preek Efeze 3 (7-8): Ambtsdrager Paulus – bevestiging ambtsdragers

3 januari, 2016

Bijbeltekst: Bevestigingspreek amtsdragers. Wat is er vereist om te mogen dienen in een ambt? Een preek die meereist met de ambtelijke loopbaan van de apostel Paulus. |

Series: