Leespreek Psalm 30:6b: Nut en zegen van tijden van duisternis

13 september, 2018

Bijbeltekst: Leespreek Psalm 30:6b: Over het nut en de zegen van tijden van tegenspoed en verdriet, donkerheid en geestelijke duisternis. Wat wil de Heere ons daarmee leren? |

Leespreek 2 Korinthe 5:1: Tijdelijk verblijf, eeuwige woning

4 juni, 2018

Bijbeltekst: Leespreek 2 Korinthe 5:1: Paulus beschouwt zijn lichaam als een kwetsbare tent, die afgebroken wordt. Maar hij weet dat Hij een gebouw van God heeft in de hemelen. Over de zekerheid van het geloof en het verlangen naar de hemelse heerlijkheid. |

Series:

Leespreek Lukas 23:34a: Vader, vergeef het hun – Goede Vrijdag

23 februari, 2018

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 23:34a: Goede Vrijdag preek over 'Vader, vergeef het hun'. |

Series:

Leespreek 1 Korinthe 3:1-17: Zorg dragen voor de gemeente Gods

30 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 3: Over onderlinge verdeeldheid en over zorg dragen voor de gemeente Gods. De een zegt: Ik ben van Paulus. De ander: Ik ben van Apollos. Dat is werelds denken in de kerk! De gemeente is de tempel Gods. Dienaars zijn van zichzelf niets. Het Woord is het Woord van de levende God. |

Series:

Leespreek Johannes 3:1-12: Jezus in gesprek met Nicodemus

23 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 3:1-12: Over het bezoek van Nicodemus aan Jezus, zijn vraag om hulp om een betere rabbi te worden, en het confronterende maar tegelijkertijd troostvolle antwoord van Jezus. |

Leespreek Psalm 89:49: Wat man leeft er… (Rev. Andrew Gray)

1 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek van ds. Andrew Gray over Psalm 89:49: over de zekerheid van ons sterven en de noodzaak ons erop voor te bereiden, wat veel mensen niet doen. |

Series:

Leespreek Hosea 3:1-5: Onnavolgbare liefde

5 augustus, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Hosea 3:1-5: Over de ontrouw van Gomer (beeld van de ontrouw van Gods volk), en over de trouw van Hosea (beeld van Gods trouw). |

Leespreek Johannes 5 (1-18): Genezing 38-jaar verlamde Bethesda

9 juli, 2017

Bijbeltekst: Leespreek Johannes 5:1-18: over de genezing van de 38 jaar verlamde man. Hij wordt door de Heere Jezus genezen, maar is er niet meer nodig dan de genezing van zijn lichaam alleen? |

Series:

Leespreek Numeri 20 (23-28): Sterven Aäron – ambtsdrager

23 april, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over de dood van ambtsdrager Aaron n.a.v. Numeri 20:23-28. De preek laat zien hoe ook ambtsdragers als mens (zonder hun ambt) voor God moeten verschijnen. Dat kan alleen, ziende op de grote Ambtsdrager Christus. |

Series:

Leespreek Lukas 24:36-43: Verschijning aan elf discipelen – Pasen

16 april, 2017

Bijbeltekst: Lukas 24:41: Leespreek over de eerste verschijning van de opgestane Heere Jezus aan Zijn elf discipelen. Er ontstaat verwarring en schrik, en dan kunnen ze van blijdschap niet geloven dat Hij het is. Gods kinderen kunnen van zichzelf niet geloven. Ze hebben nodig dat Christus tot hen komt. |

Series: