Het verhaal van de wachters – Mattheüs 28 – Pasen

De leugen van de wachters
Preek Mattheus 28:11-15: En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld, en zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.

Preek over het verhaal van de wachters

LEESPREEK