Avondmaalspreek Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods

19 maart, 2017

Bijbeltekst: Avondmaalspreek over jesaja 53:7: Het zwijgende Godslam |

Series:

Thema preek: Zie het Lam Gods
1. In Zijn verdrukking
2. In Zijn zwijgen

Tekst: Jesaja 53:7:
Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Liturgie:

Psalm 8:1,2
Psalm 130:2
Lezen Jesaja 53:7-12
Psalm 74:2,12,15,20
Psalm 8:4
Psalm 45:1
Psalm 103:11

Download FilesAudio

Sermon Topics: ,,,