Catechismuspreek Zondag 19: Laatste trappen verhoging

9 februari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 19 |

Series:

Thema preek Heidelberger Catechismus Zondag 19: Laatste trappen van de verhoging
1. Reden van die verhoging (50)
2. Nut van die verhoging (51)
3. Troost van die verhoging (52) catechismus, catechismuspreek, heidelberg, leespreek, leespreken, zondag 19, verhoging, trappen, wederkomst, oordeel, zitten, staan, Gods rechterhand

Tekst Zondag 19 Heidelberger Catechismus
Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods?
Antwoord. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijk Kerk, door Wien de Vader alle ding regeert.

Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?
Antwoord. Eerstelijk dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.

Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?
Antwoord. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Liturgie preek zondag 19:
Psalm 97:1
Psalm 97:7
Lezen Mattheus 24:29-44
Psalm 7:4,5,6,9
Psalm 17:4
Psalm 98:4

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,