Catechismuspreek Zondag 20: De Heilige Geest

28 februari, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 20 |

Series:

Thema preek Heidelberger Catechismus Zondag 20: Het geloof in de Heilige Geest.
1. Zijn Persoon
2. Zijn gave
3. Zijn troost catechismuspreek, catechismuspreken, heidelberger, heidelbergse, leespreek, leespreken, preek, Heilige Geest, zondag 20, Zijn werk, gegeven, gave, troost

Tekst Zondag 20 Heidelberger Catechismus
Vr.53. Wat gelooft u van de Heiligen Geest?
Antw. Eerstelijk dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.

Liturgie preek:
Psalm 51:6
Voorzang Psalm 18 (:0)
Lezen Johannes 16:1-15
Psalm 119:9,47,80,86
Psalm 68:7
Psalm 138:4

Eventuele bijdragen webhosting, onderhoud, beveiliging webssite:
rekeningnummer NL57 INGB 0001 5670 96 t.n.v. J. IJsselstein

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,