Catechismuspreek Zondag 49: Uw wil geschiede

9 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 49 |

Series:

Thema preek Heidelberger Catechismus Zondag 49: Uw wil worde gedaan
1. Onze eigen wil verzaken
2. Gods wil zonder tegenspreken gehoorzaam zijn catechismuspreek, catechismuspreken, heidelberger, heidelbergse, leespreek, leespreken, preek, zondag 49, Uw wil geschiede, wil, doen Gods geboden

Tekst Zondag 49 Heidelberger Catechismus
Vr.124. Welke is de derde bede?

Antw. Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw moge bedienen en uitvoeren, zoals de engelen in den hemel doen.

Liturgie dienst:
Psalm 103:10,11
Psalm 86:6
Lezen Romeinen 5
Psalm 131:1,2,3,4
Gebed des Heeren: 4
Morgenzang 3,4,5

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,