Catechismuspreek Zondag 50: Ons dagelijks brood

31 mei, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 50 |

Series:

Thema preek Heidelberger Catechismus Zondag 50: Ons dagelijks brood
1. Wat we bidden
2. Wat dat gebed betekent catechismuspreek, catechismuspreken, heidelberger, heidelbergse, leespreek, leespreken, preek, zondag 50, geef ons heden, dagelijks brood, manna

Tekst Zondag 50 Heidelberger Catechismus
Vr.125. Welke is de vierde bede?

Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen

Liturgie dienst:
Psalm 145:3,4
Psalm 145:5
Lezen Johannes 6:22-40
Psalm 37:2,3,12,13
Psalm 81:12
Psalm 105:22,24

Eventuele bijdragen webhosting, onderhoud, beveiliging webssite:
rekeningnummer NL57 INGB 0001 5670 96 t.n.v. J. IJsselstein

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,