Catechismuspreek Zondag 51: Vergeef ons onze schulden

1 juni, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 51 |

Series:

Thema preek Heidelberger Catechismus Zondag 51: Vergeving van schulden
1. Onze schulden
2. Andermans schulden catechismuspreek, catechismuspreken, heidelberger, heidelbergse, leespreek, leespreken, preek, zondag 51, vergeving, vergeef ons, schulden, misdaden, onrecht, geweld, mishandeling, misbruik, dader, slachtoffer, incest, vergevingsgezondheid, zonder berouw, zonder belijdenis

Tekst Zondag 51 Heidelberger Catechismus
Vr.126. Welke is de vijfde bede?

Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.

Liturgie dienst:
Psalm 113:1,4
Psalm 113:3
Mattheüs 18:23-35
Psalm 32:1,2,3
Psalm 103:6
Psalm 86:2,3

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,