Catechismuspreek Zondag 52: Laatste bede Onze Vader

2 juni, 2017

Bijbeltekst: Heidelberger Catechismus Zondag 52 |

Series:

Thema preek Heidelberger Catechismus Zondag 52: De laatste bede van het Onze Vader
1. De laatste vraag
2. De laatste reden
3. De laatste hoop catechismuspreek, catechismuspreken, heidelberger, heidelbergse, leespreek, leespreken, preek, zondag 52. leiden,. leid, verzoeking, verlos, boze, want van U is, Koninkrijk, kracht, heerlijkheid, Amen.

Tekst Zondag 52 Heidelberger Catechismus
Vraag 127. Welke is de 6e bede?

Antwoord. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Dat is: Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Vraag 128. Hoe besluit u uw gebed?
Antwoord. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat U, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde.

Vraag 129. Wat beduidt het woordje: Amen?
Antwoord. Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn.
Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van Hem begeer.

Liturgie dienst:
Psalm 125:1,2
Avondzang:7
Lezen 1 Petrus 5
Gebed des Heeren:1,7,8,9
Psalm 89:8
Gebed des Heeren:10

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,,,,,