Audiopreek Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN (II) (Bijbellezing)

16 maart, 2017 ()

Bijbeltekst: Audiopreek | Bijbellezing in lijdenstijd en in week voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:4-6: Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden! |

Series:

Bijbelgedeelte Jesaja 53:4-6
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

Liturgie dienst:
Psalm 22:6
NGB artikel 20
Lezen Jesaja 53:1-6
Psalm 22:10,11
Psalm 103:2
Psalm 119:88

Download FilesAudio