Leespreek Johannes 3:1-12: Jezus in gesprek met Nicodemus

23 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Johannes 3:1-12: Over het bezoek van Nicodemus aan Jezus, zijn vraag om hulp om een betere rabbi te worden, en het confronterende maar tegelijkertijd troostvolle antwoord van Jezus. |

Thema preek: De absolute noodzaak van een nieuwe geboorte (wedergeboorte)
1. de vraag van Nicodemus (2)
2. het antwoord van Jezus (3)
3. de reactie van Nicodemus (4)
4. het onderwijs van Jezus (5-8) leespreek, leespreken, preek, preken, wedergeboorte, nieuwe geboorte, nieuw leven, nieuw hart, wederom geboren

Bijbeltekst: Johannes 3:3:
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Preek gehouden na de preken over de Samaritaanse vrouw en die over de 38-jaar zieke man in Bethesda

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,,