Leespreek 1 Korinthe 3:1-17: Zorg dragen voor de gemeente Gods

30 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 3: Over onderlinge verdeeldheid en over zorg dragen voor de gemeente Gods. De een zegt: Ik ben van Paulus. De ander: Ik ben van Apollos. Dat is werelds denken in de kerk! De gemeente is de tempel Gods. Dienaars zijn van zichzelf niets. Het Woord is het Woord van de levende God. |

Series:

Thema leespreek 1 Korinthe 3:
Het gemeenteleven in Korinthe
1. de leden van de gemeente
2. de dienaars van de gemeente
3. het fundament van de gemeentepreek, leespreek, preken,, gg, gergem, 1 Korinthe 3, paulus, apollos, verdeeldheid, ruzie, nalopen, dominees, predikanten, eren, niets, God geeft wasdom, heiligmaking

Bijbeltekst 1 Korinthe 13:11:
Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Liturgie leesdienst:
Psalm 84:1,2
Psalm 1:1
Lezen 1 Korinthe 3
Psalm 122:1,2,3
Psalm 115:1
Psalm 118:11

Citaat Thomas Brooks: Zielen die sterk zijn in genade hebben hun voeten waar vleselijke mensen hun hoofden hebben.  (zie ook Spreuken 15:24)

Download FilesAudioLeespreek