Leespreek 1 Korinthe 3:1-17: Samen zorg dragen voor de gemeente

30 september, 2017

Bijbeltekst: Leespreek 1 Korinthe 3: Over onderlinge verdeeldheid en over zorg dragen voor de gemeente Gods. De een zegt: Ik ben van Paulus. De ander: Ik ben van Apollos. Dat is werelds denken in de kerk! De gemeente is de tempel Gods. Dienaars zijn van zichzelf niets. Het Woord is het Woord van de levende God. |

Series:

Thema leespreek 1 Korinthe 3: Het gemeenteleven in Korinthe
1. de leden van de gemeente
2. de dienaars van de gemeente
3. het fundament van de gemeente
4. de toekomst van het werk in de gemeente
preek, leespreek, preken,, gg, gergem, 1 Korinthe 3, paulus, apollos, verdeeldheid, ruzie, nalopen, dominees, predikanten, eren, niets, God geeft wasdom, heiligmaking

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 3:1-17
Vers 11: Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Liturgie leesdienst:
Psalm 84:1,2
Psalm 1:1
Lezen 1 Korinthe 3
Psalm 122:1,2,3
Psalm 115:1
Psalm 118:11

Citaat Thomas Brooks: Zielen die sterk zijn in genade hebben hun voeten waar vleselijke mensen hun hoofden hebben (zie ook Spreuken 15:24)

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,