Leespreek Hosea 3:1-5: Onnavolgbare liefde

5 augustus, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Hosea 3:1-5: Over de ontrouw van Gomer (beeld van de ontrouw van Gods volk), en over de trouw van Hosea (beeld van Gods trouw). |

Thema: Onnavolgbare liefde
1. (die) zoekt op
2. (die) koopt vrij
3. (die) brengt terug leespreek, Hosea, Gomer, Hosea 3, onttrouw, liefde, trouw, huwelijk

Bijbelgedeelte Hosea 3:1-5:
En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.
En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halve homer gerst.
En ik zeide tot haar: U zult vele dagen na mij blijven zitten (u zult niet hoereren, noch een andere man geworden), en ik ook na u.
Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.
Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken de HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot de HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

Liturgie dienst:
Psalm 93:2,4
Lezen Hosea 3:1-5
Psalm 103:3,5,6
Psalm 89:14
Psalm 89:1,3

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,