Leespreek Jesaja 53:1-3: Lijdende Knecht des HEEREN (I) (voorbereiding)

12 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek | Voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:1-3: Aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Over hoe wij Christus geminacht hebben, geen heerlijkheid in Hem zagen, ja, Hem gekruisigd hebben. |

Series:

Thema dienst voorbereiding: De lijdende Knecht des HEEREN.
1. Zijn Woord
2. Zijn herkomst
3. Zijn ontvangst leespreek, voorbereiding, voorbereidingspreek, Heilig Avondmaal, Jesaja 53, prediking, arm HEEREN, rijsje, dorre aarde, geen gedaante, heerlijkheid, niet begeerd, niet geacht

Bijbelgedeelte preek: Jesaja 53:1-3
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard?
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Liturgie dienst:
Psalm 95:1,4
Tien Geboden: 9
Lezen Jesaja 53:1-6
Psalm 22:1,3,4
Psalm 73:13
Psalm 31:1,11

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,,,,,,