Leespreek Lukas 2 (7): Eerstgeboren Zoon – kerst

25 december, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 2:7. Een eenvoudige kerstpreek, veelal gericht tot de kinderen van de gemeente, over wat de woorden betekenen: eerstgeboren Zoon. De eerstgeboren zoons in Egypte moesten sterven. De eerstgeboren zoons in Israel mochten losgekocht (gelost) worden door de betaling van 5 shekels, 5 muntjes. Over wat betalen 'in plaats van' betekent (plaatsvervanging). |

Series:

Leespreek voor 1e Kerstdag over Lukas 2:7 (speciaal voor kinderen):
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.leespreek leespreken - kerstpreek kinderen kinderpreek

Thema kerstpreek: De geboorte van de Heere Jezus.
Een leespreek met vers-voor-vers uitleg van Lukas 2:1-7, daarna vooral gericht op de betekenis van 'eniggeboren Zoon'
Meer informatie over wat lossing van een eerstgeborene betekent, zie deze link.

Liturgie kerstpreek (1e Kerstdag):
Psalm 81:12
Belijdenis Nicea
Psalm 81:1
Lezen Lukas 2:1-7
Psalm 118:12,13,14
Psalm 116:1
Psalm 105:1

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,