Leespreek Markus 10:13-16: Vaders brengen hun kinderen tot Jezus

15 mei, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Markus 10:13-16: Eenvoudige preek (met oog op de kinderen) over vaders die hun kleine kinderen tot Jezus brengen (aangepaste dooppreek). |

Series:

Thema preek: Vaders brengen hun kinderen tot Jezus.leespreek, kinderpreek, preek kinderen, eenvoudige preek, eens brachten de moeders, vaders, kleine kinderen, Heilige Doop

Bijbelgedeelte preek:
En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.
Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,,