Leespreek Psalm 30:6b: Nut en zegen van tijden van duisternis

13 september, 2018

Bijbeltekst: Leespreek Psalm 30:6b: Over het nut en de zegen van tijden van tegenspoed en verdriet, donkerheid en geestelijke duisternis. Wat wil de Heere ons daarmee leren? |

Thema: Zegen en nut van tegenspoed en duisternis
1. Het donker van de nacht
2. Her licht van de morgen psalm 30, avond, geween, morgen, gejuich, nut, zegen, tegenspeod, duisternis, geestelijke verlating

Bijbelgedeelte Psalm 30:6b
Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Liturgie dienst:
Psalm 42:1,2
Psalm 42:3
Lezen Psalm 30
Psalm 30: 5,6,2,3
Psalm 141:1,9
Psalm 145:6,7

Download FilesLeespreek